”No Mans Land” / ”Ingen Mans Land” en gestaltning av diskussionen som uppkom
efter trakasserierna mot kvinnor i Köln under nyårsnatten 2015/2016.

Malin Schønbeck sculpture visual art

Malin Schønbeck sculpture visual art

 

 

Malin Schønbeck sculpture visual art

Malin Schønbeck sculpture visual art